Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης του ΙΟΑΦ

    Αθήνα 1/4/19 Ο εσωτερικός κανονισμός της εκπαίδευσης ρυθμίζει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευση στην Ομαδικoαναλυτική Ψυχοθεραπεία η οποία και αποτελεί το βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του  ΙΟΑΦ. Ο εσωτερικός κανονισμός...

Aνοιχτή Διάλεξη με Θέμα : “Συνάντηση Ατόμου και Ομάδας”

Στο πλαίσιο του Εισαγωγικού Σεμιναρίου στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S. H. Foulkes”, σας καλεί στην ανοικτή διάλεξη με θέμα “Συνάντηση Ατόμου και Ομάδας“.

Δεύτερο Ομαδικό – Αναλυτικό Συμπόσιο Αρχαίας Δωδώνης

Δεύτερο Ομαδικό – Αναλυτικό Συμπόσιο Αρχαίας Δωδώνης

Ο Δήμος Δωδώνης, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S.H. Foulkes” (Ι.Ο.Α.Φ. – μέλος EGATIN) και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Δωδώνης, διοργανώνουν σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων το 2ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Αρχαίας Δωδώνης με θέμα: «Σύνδεση Αρχαίας Ελληνικής με την Ψυχαναλυτική και Ομαδική – Αναλυτική σκέψη. Οι Ασυνείδητες Ομαδικές Δυναμικές στην Αρχαιότητα και σήμερα», το οποίο θα λάβει χώρα στη Δωδώνη στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑNTI – GROUP. Οι καταστροφικές δυνάμεις εντός της Ομάδας και το δημιουργικό τους δυναμικό.

ΑNTI – GROUP. Οι καταστροφικές δυνάμεις εντός της Ομάδας και το δημιουργικό τους δυναμικό.

Μέσα σε μια Ομάδα διάφορες θετικές, αλλά και αρνητικές, δυνάμεις αναπτύσσονται, συνυπάρχουν, συγκρούονται, αλληλοαναιρούνται. Οι αρνητικές-καταστροφικές δυνάμεις της Ομάδας οι οποίες απειλούν την ακεραιότητά της και τη θεραπευτική της εξέλιξη ονομάστηκαν από τον Morris Nitsun το 1996 Anti-Group (ή Αντι-Ομάδα).

Ανοιχτή Διάλεξη με θέμα: Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας – 12 Ιανουαρίου 2019

Ανοιχτή Διάλεξη με θέμα: Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας – 12 Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο του Εισαγωγικού Σεμιναρίου στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S. H. Foulkes”, σας καλεί στην ανοικτή διάλεξη με θέμα “Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας;“.