Ανοιχτή Διάλεξη με θέμα: Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας – 12 Ιανουαρίου 2019

Ανοιχτή Διάλεξη με θέμα: Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας – 12 Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο του Εισαγωγικού Σεμιναρίου στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S. H. Foulkes”, σας καλεί στην ανοικτή διάλεξη με θέμα “Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας;“.

17th Symposium of Group Analysis, Berlin, 2016

17th Symposium of Group Analysis, Berlin, 2016

This paper aims at pinpointing some aspects of Group Analysis, especially in inter-relationship to Psychoanalysis, as they have emerged and have been personified in the context of current Greek Group Analytic (and Psychoanalytic) Institutions.