ΑNTI – GROUP. Οι καταστροφικές δυνάμεις εντός της Ομάδας και το δημιουργικό τους δυναμικό.

ΑNTI – GROUP. Οι καταστροφικές δυνάμεις εντός της Ομάδας και το δημιουργικό τους δυναμικό.

Μέσα σε μια Ομάδα διάφορες θετικές, αλλά και αρνητικές, δυνάμεις αναπτύσσονται, συνυπάρχουν, συγκρούονται, αλληλοαναιρούνται. Οι αρνητικές-καταστροφικές δυνάμεις της Ομάδας οι οποίες απειλούν την ακεραιότητά της και τη θεραπευτική της εξέλιξη ονομάστηκαν από τον Morris Nitsun το 1996 Anti-Group (ή Αντι-Ομάδα).