Παρουσιάσεις

Ως Ινστιτούτο Ομαδική Ανάλυσης Αθηνών στοχεύουμε να συμμετέχουμε ενεργά στην αναλυτική κοινότητα μέσω παρεμβάσεων και δημοσιεύσεων των μελών μας.

Ανοιχτή Διάλεξη με θέμα: Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας – 12 Ιανουαρίου 2019

Ανοιχτή Διάλεξη με θέμα: Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας – 12 Ιανουαρίου 2019

Στο πλαίσιο του Εισαγωγικού Σεμιναρίου στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S. H. Foulkes”, σας καλεί στην ανοικτή διάλεξη με θέμα “Το Συλλογικό Τραύμα: Ένα Διαγενεακό Στοιχείο Ταυτότητας;“.

Ομαδική Ανάλυση και το Πνεύμα των Καιρών

Ομαδική Ανάλυση και το Πνεύμα των Καιρών

Η πρώτη εισήγηση  Oμαδική Ανάλυση και το Πνεύμα των Καιρών έχει ως σκοπό να εισάγει στην έννοια της Ομάδας και να  δώσει μία εικόνα για τη διαδρομή που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα στην Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.
Θα ξεκινήσω με τις έννοιες που συναντάμε για τον όρο της ομάδας από κοινωνιολογική σκοπιά.