Διαλέξεις του S. H. Foulkes

Αρχείο διαλέξεων του S. H. Foulkes που έχουν ως στόχο να εισάγουν τον θεατή στην νοοτροπία της Ομαδικής Ανάλυσης.

History & Basic Lessons

(Part 1) 

Therapeutic Processes

(Part 2)

The Group Conductor

(Part 3)