Εισαγωγικό Σεμινάριο 

Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία Οκτώβριος 2021 – Μάιος 2022. 

Το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S.H. Foulkes” (ΙΟΑΦ) έχει σκοπό τη μετάδοση της ομαδικής-αναλυτικής παράδοσης, με βάση το έργο και την εμπειρία των ιδρυτικών μελών του.

Το Σεμινάριο σκοπεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων αφ’ ενός με την Ομαδική-Αναλυτική θεωρία, μέσω διαλέξεων και συζητήσεων, αφ’ ετέρου με την κλινική της εφαρμογή, μέσω της συμμετοχής τους σε μικρή και μεσαία ομάδα εμπειρίας.

Η Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτή της S.H. Foulkes, η μέθοδος που επικεντρώνεται στη σχέση ατόμων και ομάδων, θεωρώντας αδιανόητο τον διαχωρισμό ατομικού και κοινωνικού. Χρησιμοποιεί ως πλαίσιο κατανόησης τις διυποκειμενικές αλληλεπιδράσεις των μελών εντός του πολυπρόσωπου δικτύου επικοινωνίας στην ομάδα (matrix), επικεντρώνεται στη μεταβίβαση και τις ασυνείδητες εκφάνσεις των ψυχισμών, ως σημείων ερμηνείας (ατομικής και ομαδικής), αποσκοπεί στην εξέλιξη των μελών της ομάδας.

Εκτός από μέθοδος ψυχοθεραπείας, η Ομαδική Ανάλυση εφαρμόζεται και σε άλλα πεδία ανθρωπίνων σχέσεων, π.χ. σε νοσοκομειακά-θεραπευτικά πλαίσια, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική σε οργανισμούς κ.ά..

Συντονίστρια του Σεμιναρίου: Λένα Τελειώνη

Οκτώβριος 2021 – Μάιος 2022 | Εγγραφές μέχρι 30/09/2021

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες και σπουδαστές όλων των κλάδων ψυχικής υγείας, σε πτυχιούχους συναφών κλάδων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ομαδική δυναμική. Αποτελεί αυτόνομο στοιχείο γνώσης και εμπειρίας αλλά είναι και προαπαιτούμενο για την τετραετή ομαδική-αναλυτική εκπαίδευση του ΙΟΑΦ.

Διάρκεια

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 8 μήνες, με συχνότητα 1 Σ/Κ το μήνα.

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρώντας τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επίσης, θα υπάρχει και η δυνατότητα της διαδικτυακής συμμετοχής, μέσω της πλατφόρμας zoom,  δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης του σε ενδιαφερόμενους που ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια. Οι διαδικτυακές συνεδρίες διατηρούν τις αρχές ασφάλειας για τους συμμετέχοντες. 

Προϋποθέσεις & Κόστος

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν συνέντευξης. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/9/2021. Κόστος: 500€ σε τρεις δόσεις, 200€ κατά την εγγραφή, και 150€ στις 12/12/2021 και στις 13/2/2022. Για ομαδικές εγγραφές πέντε ατόμων και άνω υπάρχει έκπτωση και η τιμή του σεμιναρίου διαμορφώνεται στα 350€.

Πρόγραμμα

Σάββατο:
09:30 – 11:00 και 11:30 – 13:00: Μικρή ομάδα (μέχρι οκτώ συμμετέχοντες)
15:00 – 16:15: Θεωρητική Εισήγηση
16:30 – 17:30: Ομάδα Συζήτησης
18:00 – 19:30: Μεσαία Ομάδα

Κυριακή:
10:00 – 11:30 και 12:00 – 13:30: Μικρή ομάδα
15:00 – 16:30: Μεσαία Ομάδα

Ημερομηνίες
9-10/10/2021, 13-14/11/2021, 11-12/12/2021, 8-9/1/2022,                      12-13/2/2022, 12-13/3/2022, 9-10/4/2021, 7-8/5/2022

Το Σεμινάριο, εφόσον πραγματοποιηθεί δια ζώσης, θα γίνει στην έδρα του ΙΟΑΦ, Βασ. Σοφίας 62Α, Αθήνα (μετρό Μέγαρο Μουσικής).

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικοί συνεργάτες:

Ευτυχία Γιομελά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια

Κώστας Κωνσταντόπουλος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής

Νίκος Λαμνίδης, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Ψυχαναλυτής

Ελένη Μοσχονά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια

Μαρτίνα Μπρίτσα, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια

Δομινίκη Μυλωνά, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχαναλύτρια

Σοφία-Μαρία Μωραΐτου, Κοινωνιολόγος, Ομαδική Αναλύτρια

Αμαλία Σταματάκη, Ψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια

– Λένα Τελειώνη, Ψυχολόγος, Ομαδική Αναλύτρια, Ψυχαναλύτρια

τηλ. επικοινωνιασ

210 7218217
(Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 16:00-20:00)

Email Επικοινωνιασ

info@ioaf.eu

Τα γραφεια μας

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 62Α, Αθήνα 11528

Αίτηση για το Εισαγωγικό Σεμινάριο 2021- 2022