Εποπτεία

Το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης - ΙΟΑΦ  παρέχει εποπτεία σε ομαδικό πλαίσιο σε :

  • Κλινικούς για την ατομική ή ομαδική κλινική αναλυτική τους εργασία.

     

  • Ομάδες και φορείς εργαζομένων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ψυχικής υγείας και φροντίδας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Εποπτεία σε κλινικούς για την ατομική ή ομαδική κλινική αναλυτική τους εργασία

Η ομαδική εποπτεία, με συντονισμό από έμπειρο επόπτη, αξιοποιεί το δίκτυο συνειδητής και ασυνείδητης επικοινωνίας της ομάδας εποπτείας για την επεξεργασία του κλινικού υλικού. 

Η ομαδική αναλυτική εποπτεία είναι το κατάλληλο  – ενδεικνυόμενο πλαίσιο για την κλινική δουλειά με αναλυτικές ομάδες, αλλά χρησιμοποιείται ευρύτατα  και από θεραπευτές που εργάζονται ατομικά.

 

 

Εποπτεία σε ομάδες και φορείς εργαζομένων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 

Η εργασία σε δύσκολα περιβάλλοντα με δύσκολους ασθενείς, είναι γνωστό ότι διακινεί έντονα αρνητικά συναισθήματα στους εργαζόμενους και “παράλληλες”  με την παθολογία των ασθενών ασυνείδητες διαδικασίες  στους οργανισμούς.

Η ομαδικοαναλυτική προσέγγιση των σχέσεων  σε αυτές τις ομάδες αναδεικνύει την λανθάνουσα, ασυνείδητη πλευρά της επικοινωνίας, μπορεί να προσφέρει δυνατότητες για υποστήριξη, κατανόηση και εμπλουτισμό της εργασίας και να κινητοποιήσει το υγιές δυναμικό της ομάδας ή του οργανισμού. 

τηλ. επικοινωνιασ

210 7218217
(Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 16:00-20:00)

Email Επικοινωνιασ

info@ioaf.eu

Τα γραφεια μας

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 62Α, Αθήνα 11528

Αίτηση Για Εποπτεία